Naszą specjalnością są wszelkiego rodzaju roboty ziemne takie jak:

  • wykopy pod kanalizacje, wodę, telefon
  • wykopy pod fundamenty i obsypka budynków
  • podłączenia kanalizacji, drenaże, odwodnienia terenu
  • niwelacja i rekultywacja terenu
  • rowy i przepusty
© 2016 DRAWTECH. CMS Pro3W, wykonanie: DRAWTECH